De Klachtenprocedure
Autisme- specialist behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen. De organisatie staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten. Uw klacht zal gebruikt worden om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

• Autisme-specialist behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen. De organisatie staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten. Uw klacht zal gebruikt worden om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.
• Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard. Alle klachten worden behandeld door mevrouw Saskia Buma van Autisme-specialist.
• Na ontvangst van de klacht deelt Autisme-specialist binnen 7 dagen schriftelijk mee dat een klacht is ontvangen en wordt onderzoekt.
• Binnen 28 dagen na ontvangst van de klacht volgt hoor en wederhoor.
• Binnen 28 dagen na hoor en wederhoor neemt Autisme-specialist een besluit en deelt dit mede aan de indiener van de klacht.
• Als de indiener van de klacht het besluit accepteert wordt een actieplan opgesteld om de betreffende klacht structureel op te lossen.
• De indiener van de klacht wordt mondeling/schriftelijk op de hoogte gehouden van de status van de klacht.
• In geval van geschillen over de afhandeling van de klacht werkt Autisme-specialist samen met Marjon Kuipers van de Autisme Academie. Marjon Kuipers treedt op als onafhankelijke derde.

Het advies van deze onafhankelijke derde is bindend voor Autisme-specialist. Marjon Kuipers is te bereiken via info@auticomm.nl.
• Als de klacht is afgerond is tevens de klachtenprocedure afgerond.
De desbetreffende klacht en alle correspondentie worden voor de termijn van een jaar bewaard.